Wedstrijd reglement

Onderlinge Wedstrijden GV Sportlust Julianadorp

 

GV Sportlust Julianadorp houdt jaarlijks haar clubcompetitie.
Twee onderlinge wedstrijden, afgesloten door een finale.

 

Recreatie Groep:

De turnster/turner met de hoogste totaalscore over de drie wedstrijden wordt recreatie
clubkampioen voor het wedstrijdjaar.

 

Wedstrijd Groep:

De turnster/turner met de hoogste totaalscore over de prestatie in
Rayon/Regio/Landelijk(advies trainers) wordt clubkampioen voor het wedstrijdjaar.
Winnaar Lijfstijl Trofee.

 

Inschrijving:

Inschrijving start in de maand September, schriftelijk middels het indienen wedstrijdopgave bij
de train(st)er. Vanaf eind September tot 7 dagen voor 1e OW.
De train(st)er geeft uiterlijk 7 dagen voor 1e OW de gegevens door aan wedstrijdleiding.
Zie inschrijving lijst trainer.
Hierbij moet de train(st)er onderstaande opgeven
Naam-geb. Datum-categorie-niveau gegevens.(zie bijlage)
Deze inschrijving is voor het hele seizoen, hiermee verplicht de turner/turnster zich tot voldoen
van de kosten verbonden aan de deelname van alle drie de competitiewedstrijden.
Inschrijvingen kunnen tot 1 week voorafgaand aan de eerste wedstrijd.

 

Tussentijdse inschrijvingen:

uitsluitend via een wedstrijdopgave, in te leveren bij de train(st)er.
Inschrijving kan tot 1 week voorafgaand aan de wedstrijd.
Later dan 1 week kan, maar doet men niet mee met de medailles. (buiten mededingen)
De train(st)er geeft de inschrijving door, met de gevraagde gegevens.
Naam-geb. Datum-categorie-niveau gegevens.
Deze inschrijving is voor het hele vervolg van de competitie (1 of 2 wedstrijden), hiermee
verplicht de turn(st)er zich tot voldoen van de kosten verbonden aan het resterende aantal
wedstrijden.
Men schrijft zich voor de gehele competitie in op 1 niveau, tijdens het seizoen kan dit niet
aangepast worden. Wil men dat toch, dan doet men dat in overleg met de wedstrijdleiding en
doet dan buiten mededingen mee voor de wisseltrofee.
Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in gepaste wedstrijdkleding in
de zaal aanwezig te zijn.

 

Deelnemers zijn:

Turners en Turnsters recreatief.
Turners en turnsters wedstrijd categorieën.
Turners en turnsters keuzeoefenstof.
Kleuters.(hebben geen wedstrijd, kunnen alleen demo geven)
Medailleverdeling.
Turners/Turnsters
Alle categorieën 1, 2 en 3

 

Wedstrijdverloop:

Zaal open: 30 minuten voor aanvang
Algemene warming up ……10…..min..
Opmars vanuit een kleedruimte, Een turn(st)er keuzeoefenstof loopt voorop.(trainer wijst aan)
Toestel inturnen………6…….. min. per ronde.
Toestelwissel: Meisjes gelijktijdig (niet op muziek)
Jongens zodra daartoe gelegenheid is.
Toestellen: in de twee voorwedstrijden 5 toestellen (vloer, ringen sprong brug en rek).
De deelnemers nemen plaats op de bank waarbij het symbool van het toestel staat.
Als ze niet aan de beurt zijn (ook bij het inturnen) blijven de turn(st)ers op de bank zitten.
De eerstvolgende mag wel alvast Magnesium op zijn/haar handen doen.
De train(st)ers zien toe op het gedrag van de turn(st)ers

 

Werkzaamheden:

Organisatie van de wedstrijd
1 maand voorafgaand aan de wedstrijd in een bestuursvergadering.
invullen draaiboek uitzetten taken en acties.
2 weken voor de wedstrijd een laatste controle door de wedstrijdorganisatie.
Losse eindjes van het draaiboek, Medailleverdeling, Bestellen medailles, etc. .

 

Inrichten zaal:

Toestelcommissie + wedstrijdorganisatie + train(st)ers.
Allen aanwezig 2 uur voor aanvang van de wedstrijd.
Wedstrijdleiding bepaalt de opmarsroute en instrueert de turn(st)er die voorop loopt.
Ontvangst juryleden door de wedstrijdleiding.
De train(st)ers zien toe op plaatsing en veiligheid van de toestellen.
De train(st)ers geven tijdens de wedstrijd de toestelcommissie aanwijzingen over het
aanpassen van de toestellen.
Einde wedstrijd.
De wedstrijdleiding bedankt de juryleden.
Toestelcommissie + Wedstrijdorganisatie + train(st)ers ruimen de zaal leeg, de zaal wordt
aangeveegd.