Aanmelden, afmelden, contributie & wedstrijdgelden

Tijdelijke stop aanmeldingen dames turnen

Vanwege de grote populariteit voor dames turnen bij Sportlust Julianadorp is er op dit moment sprake van een lange wachtlijst. Tot aan de start van het nieuwe turnseizoen na de zomervakantie, is het helaas niet meer mogelijk om uw dochter aan te melden voor een proefles.

Aanmelden

Voorafgaand aan een daadwerkelijk lidmaatschap kan een proefles worden bijgewoond. Aanmelden hiervoor kan via gvsportlust@gmail.com of vraag ernaar bij de train(st)ers. Enthousiast geworden? Vul je gegevens in op onderstaand Aanmeldingsformulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Gebruik alleen cijfers.
Gebruik alleen cijfers: DDMMJJ.
Voorbeeld NLABNA123
Gebruik alleen cijfers.
Vul hier de volledige naam van de rekeninghouder in.
Beeldmateriaal
Toestemmingsverklaring
Incassant is GV Sportlust te Julianadorp. Als u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Voor vragen neemt u contact op met gvsportlust@gmail.com. Onze privacy policy is terug te vinden op onze website.
Vrijwilliger worden?

Afmelden

Opzeggen is mogelijk in de maanden mei en november van elk kalenderjaar. De opzegging geldt dan per 1 januari of 1 juli, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn. Het is ook mogelijk op een ander moment op te zeggen, de contributie stopt dan op 1 januari of 1 juli van het betreffende jaar.

Voor opzegging of tijdelijk afmelden stuurt u een mail met de betreffende gegevens naar gvsportlust@gmail.com
U kunt ook schriftelijk opzeggen bij het secretariaat van GV Sportlust per adres: Kruiszwin 2275, 1788 LV Julianadorp.

Contributie

Bijdrage KNGU:

Eenmalige inschrijfkosten KNGU à € 11,-.
Contributie KNGU:
– Leden tot 16 jaar betalen € 6,90 per kwartaal.
– Leden vanaf 16 jaar betalen € 8,50 per kwartaal.

1 training per week:

Leden tot en met 16 jaar betalen € 32,- per kwartaal.
Leden vanaf
17 jaar betalen 35,- per kwartaal. 

2 trainingen per week: 

Leden tot en met 16 jaar betalen € 64,- per kwartaal.
Leden vanaf
17 jaar betalen € 70,- per kwartaal. 

3 trainingen per week: 

Leden tot en met 16 jaar betalen € 96,- per kwartaal.
Leden vanaf
17 jaar betalen € 105,- per kwartaal. 

Wedstrijdgelden

Voor rayonwedstrijden geldt apart inschrijfgeld. Het bedrag wordt vastgesteld door het bestuur van het rayon en geïnd door de KNGU. Sportlust incasseert de kosten bij de betreffende turnsters. Voor doorstroming naar rayonfinales wordt apart wedstrijdgeld geïnd. De turnsters turnen in wedstrijd tenue, de kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. Vraag de trainers voor meer informatie. Begeleidingskosten tijdens regio en district wedstrijden Dames turnen bedragen € 5,00 per wedstrijd.

Voor deelname aan Onderlinge Wedstrijden wordt eenmalig € 12,00 geïnd aan het begin van elk seizoen.  

Weet je niet zeker of je het kunt betalen en wil je wel graag sporten?
Neem eens een kijkje op www.jeugdfondssportencultuur.nl