Aanmelden, afmelden, contributie

Aanmelden

Voorafgaand aan een daadwerkelijk lidmaatschap kan een proefles worden bijgewoond. Aanmelden hiervoor kan via gvsportlust@gmail.com of vraag ernaar bij de train(st)ers.

Enthousiast geworden? Download onderstaand aanmeldingsformulier, vul de gegevens in en mail deze naar gvsportlust@gmail.com

AANMELDINGSFORMULIER-1

Afmelden

Opzeggen is mogelijk in de maanden mei en november van elk kalenderjaar. De opzegging geldt dan per 1 januari of 1 juli, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn. Het is ook mogelijk op een ander moment op te zeggen, de contributie stopt dan op 1 januari of 1 juli van het betreffende jaar.

Voor opzegging of tijdelijk afmelden stuurt u een mail met de betreffende gegevens naar gvsportlust@gmail.com
U kunt ook schriftelijk opzeggen bij het secretariaat van GV Sportlust per adres: Kruiszwin 2275, 1788 LV Julianadorp.

Contributie

Bijdrage KNGU:

Eenmalige inschrijfkosten KNGU à € 11,-.
Jaarlijkse contributie KNGU:
– Leden tot 16 jaar betalen € 6,50 per jaar.
– Leden vanaf 16 jaar betalen € 8,- per jaar

1 training per week:

Leden tot en met 16 jaar betalen € 31,- per kwartaal.
Leden vanaf
17 jaar betalen 34,- per kwartaal. 

2 trainingen per week: 

Leden tot en met 16 jaar betalen € 62,- per kwartaal.
Leden vanaf
17 jaar betalen € 68,- per kwartaal. 

3 trainingen per week: 

Leden tot en met 16 jaar betalen € 93,- per kwartaal.
Leden vanaf
17 jaar betalen € 102,- per kwartaal. 

Weet je niet zeker of je het kunt betalen en wil je wel graag sporten?
Neem eens een kijkje op www.jeugdfondssportencultuur.nl