Onze Vereniging

Turnen jongens en meisjes, onze visie 

In onze visie op turnen en recreatieve gymnastiek staat een natuurlijke ontwikkeling van de turner of turnster voorop.
Dat wil zeggen dat we zeer uitgebreid aandacht besteden aan de ontwikkeling van basisvormen van beweging, kracht, lenigheid en coördinatie.
Het spreekt als vanzelf dat een natuurlijke ontwikkeling zich niet laat rijmen met dwang.
Het kind moet zich volstrekt veilig kunnen voelen in de turnzaal en veilig kunnen turnen.
Wederzijds gedrag en respect zijn weergegeven in onze gedragscode, waar we in woord en daad uiting aan geven.

Recreatie turnen

Wedstrijd turnen