Sporten voor mensen met een beperking. 

Op dit moment hebben wij 20 sporters, verdeeld over twee lesuren, op de woensdagavond van
18.45 tot 19.45 uur en van 19.45 tot 20.45 uur.
Deze groep wordt geleid door Hans en Erna Pleune.

De groep bestaat uit verstandelijk gehandicapten, dove- en blinde sporters.
De trainingen bestaan uit lopen, rekken en een circuittraining of een hindernisbaan met een spelvorm tot besluit.
Ook doen wij wel aan mini-tramp springen, ringen zwaaien e.d.
Kortom het is een lesuur waarin wij proberen iedereen goed te laten bewegen.
Ik praat over wij, dat zijn hulptrainers Erna en Wiekie. Zonder deze hulp zou ik de sporters niet zo intensief kunnen laten trainen.
Ik zeg wel intensief maar wanneer er een sporter is die niet kan/wil trainen is hij/zij ook welkom om mee te doen met die dingen die wel mogelijk zijn voor deze sporter.
Kortom, gezelligheid telt ook mee.

U bent uiteraard van harte welkom om eens langs te komen tijdens onze trainingsuren.