Contributie, aanmelden en afmelden

  Het is ondergetekende bekend dat het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 December.

  Opzeggen twee maal per jaar, per juli en januari, minimaal een maand van tevoren. opzeggen kan door te mailen of maak gebruik van ons contact formulier hier op de site.

  De contributie wordt geïnd via een automatische incasso.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de kosten verbonden aan het lidmaatschap.

  o   Tot en met 20 jaar   : € 31,00 per training per kwartaal
  o   Ouder dan 20 jaar   : € 34,00 per training per kwartaal
  o   Inschrijfkosten KNGU   : € 11,00 (eenmalig)
  o   Contributie KNGU    : € 6,50 per kwartaal, ouder dan 16 jaar € 8,- per kwartaal

  Er wordt van ouders/ verzorgers verwacht mee te helpen met opbouwen en opruimen van de turntoestellen. De trainers vertellen u graag wat u zoals kan doen.

  Ik ga akkoord met automatisch incasso
  Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens [evenementen, activiteiten, wedstrijden]
  van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze [website, sociale media, flyers, posters, advertenties]

   

  Afmelden kunt u middels het contact formulier dat u HIER kunt vinden.