Contributie, aanmelden en afmelden


Het is ondergetekende bekend dat het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 December.

Opzeggen twee maal per jaar, per juli en januari, minimaal een maand van tevoren door HIER te klikken.

De contributie wordt geïnd via een automatische incasso (zie onderzijde)
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de kosten verbonden aan het lidmaatschap.

o   Tot en met 20 jaar   : € 29,00 per training per kwartaal
o   Ouder dan 20 jaar   : € 32,00 per training per kwartaal
o   Inschrijfkosten KNGU   : € 11,00 (eenmalig)
o   Contributie KNGU    : € 5,35 per kwartaal, ouder dan 16 jaar € 6,55 per kwartaal    ik ga akkoord met automatisch inkasso 

Afmelden kunt u middels het contact formulier dat u HIER kunt vinden.